MONNARI TRADE COMPANY sp. z o.o.

Spółka MONNARI TRADE COMPANY sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427629
 • REGON – 101445439
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-21

Dane adresowe firmy MONNARI TRADE COMPANY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Radwańska 6

Miejscowość – 90-453 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.752131
Długość geogr. – 19.45955

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 2 – 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych

PKD 3 – 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

BESMONT sp. z o.o.

Spółka BESMONT sp. z o.o. / siedziba Konin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427446
 • REGON – 302165902
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-20

Dane adresowe firmy BESMONT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Konin

Ulica – Zakładowa 11

Miejscowość – 62-510 Konin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.260899
Długość geogr. – 18.31856

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 3 – 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Dane wpisane do KRS

FILLY sp. z o.o.

Spółka FILLY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427235
 • REGON – 146216356
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-17

Dane adresowe firmy FILLY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jana Pawła Ii 27

Miejscowość – 00-867 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23914
Długość geogr. – 20.997721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

FOXBAT sp. z o.o.

Spółka FOXBAT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427367
 • REGON – 146216698
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-17

Dane adresowe firmy FOXBAT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Plac Piłsudskiego 1

Miejscowość – 00-078 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24239
Długość geogr. – 21.013769

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

ALEGORIA sp. z o.o.

Spółka ALEGORIA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427545
 • REGON – 221712229
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-20

Dane adresowe firmy ALEGORIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Marii Konopnickiej 11 1

Miejscowość – 80-240 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.378729
Długość geogr. – 18.61166

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

PKD 2 – 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

PKD 3 – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Dane wpisane do KRS

BGK KANCELARIA GOSPODARCZA sp. z o.o.

Spółka BGK KANCELARIA GOSPODARCZA sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427455
 • REGON – 101445801
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-20

Dane adresowe firmy BGK KANCELARIA GOSPODARCZA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Zielona 25 10

Miejscowość – 90-602 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.77013
Długość geogr. – 19.44898

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

CHOJECKI PRODUCTIONS sp. z o.o.

Spółka CHOJECKI PRODUCTIONS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427554
 • REGON – 221712005
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-20

Dane adresowe firmy CHOJECKI PRODUCTIONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Zgoda 4 7

Miejscowość – 81-361 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.520601
Długość geogr. – 18.53934

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

PKD 3 – 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Dane wpisane do KRS

ASISTNET POŁUDNIE sp. z o.o.

Spółka ASISTNET POŁUDNIE sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427585
 • REGON – 180869505
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-20

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-20

Dane adresowe firmy ASISTNET POŁUDNIE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Przemysłowa 5

Miejscowość – 35-105 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.01844
Długość geogr. – 21.967501

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 3 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS